تبلیغات
㋡فقط زدبــــــــــــــــــازی㋡

㋡فقط زدبــــــــــــــــــازی㋡وقتی نیستی برام وقت بیشتره /  همه آسون دورم ولی سخت میگذره
دانلود آهنگ سخت میگذره از سیجل و جی جی و لیتو

download

اینم تکستش ادامه مطلب


ورس 1 : (بهزاد لیتو)اینجا همه منو میخوان / میگن بام همه جا میان، میان، میان، میانولی بازم میگم نرو / چون می دونم از پهلوم اگه بریبعد چند روز توام برام غریبه ای / دعواهامونم بود فقط دقیقه ایترجیح دادی اونُ به من از رو بد سلیقگیشیرین مثل بی لیزی / یه تلخی داری حیف نیست اینسر میخوردیم با هم چون که دنیا بودش خیلی لیززمین خوردیم آخرش / سخته خیلی باورشمیگفتی معروفی و لیتو هر چی خواسته دارتِش؟حرفات معنی نمی دادن / هر چی تو بگی دارمقول دادی بدی یادم / بد کردی به این آدمبودی تو روزی کنه / عشق من موزیکمهدنبال این بودی که کی میکنه جوسی تنت!من الان خوشحال و خوبم / موندنم شد آروزت نه؟اگه اون شب رفته بود پهلوش صبح آره بودمالان توی بغل تو دیگه لیتو نیست / حالا هر چقدر میخوای برو بکن هی تو ریسک

 

کروس :نرو بدون تو اینجا سخته نرونرو بدون تو اینجا سختهنرو بدون تو بد می گذره نرونرو اینجا سخته ( 2 بار )

 

ورس 2 : (سیاوش سیجل)وقتی نیستی برام وقت بیشتره / همه آسون دورم ولی سخت میگذرهنه نمی گم تفریحم کمه / ولی خسته میشم من از این همهنه رفتی واسه کیفه پولش / یا واسه تیپه خوبشیا نه ضریب هوشش / آدم خوبی بود و تمیز بود لیف دوشش؟باز کردیم خب رولِ مونُ / کارکتر کس خلمونُ / ندادیم فیلمُ طولشیادمه صبح زود / میخواستی بری تو به زورلباسات تو کیسه زباله / پلکات خیسه دوبارهگفتم چرا؟ گفتی زدی چشات ریز و خماره / گفتم میدونی سیجل معمولی نیستش خب آره!ولی منی که میتونستم داشته باشم هر چی میخوام / میگفتم حتی از تو دره پرتشی میام!با هم دیگه می سازیم خوبی از بدیام / آره راست می گفتم آره راست می گفتمراست بگو حالا بامی کلا یا میخوای بگی نهبزرگ شدی و من بچه تر شدم؟ / برو اصلا با اونا که ختنه نشدن!

 

کروس :نرو بدون تو اینجا سخته نرونرو بدون تو اینجا سختهنرو بدون تو بد می گذره نرونرو اینجا سخته ( 2 بار )

 

ورس 3 : (علیرضا جی جی)با صد تا دختر بودم رو هم رفته / واسه اینه دیگه روحم رفتهسه نفر جدید تو هر هفته / یه نفر ولی اومد رفتشعوضم کرد مثل پوشک بچه / منو میشناخت اون دور از صحنهخسته میشدم من زود از دستش / واسه همینه دادم زود از دستشحیف عشق هایده بود / منم پایه دود و گل و سنگم و کک و بنگمترنتینو دو تفنگم / کس خل منگمحرفامو پس میگیرم دونه به دونه / جی جی ماله تُست مثل نون صبونهمی خوام با هم پیر شیم تویِ یه خونهولی رفتی و نمی مونه خونه ام تمیز / خونم غلیظ / دولم مریضهمش فکر قدیمام / وقتی دوسم داشتی واسه خوبیام / عاشقم شدی واسه بدیام

 

The number you have dialedhas been changed the new number is … please note the new number is

 

اوترو :نرو بدون تو اینجا سخته نرونرو بدون تو اینجا سختهنرو بدون تو بد می گذره نرونرو اینجا سخته

تاریخ سه شنبه 28 آبان 1392سـاعت 01:10 ب.ظ نویسنده Ghazal نظرات ()
яima