㋡فقط زدبــــــــــــــــــازی㋡ سامولیکــــ . غزل هستم توبیمارستانه شهرمون به 2نیاامدم. ازبچگی بزرگ شدم. چند سال سن دارم. تو دوران کودکیم بچه بودم. با رفیقام دوست شدم. به دوشت داشتن علاقه دارم. شبا که میخوام بخوابم خواب میبینم .تو خونمون زندگی میکنم. تا حالا نمردم و.... ☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠ از اینکه گول خوردیُ اومدی به وبم من خهلی ذوقیدمـ از آدمای بی جنبه متنفــرمـ پَ اگه جنبه نداری بیـــــــرون لطفا . این وبو دُرُس نکردم که تو خوشت بیاد یا نیاد . اگه هم به نظرت من بی ادبم غلط کردی اومدی وبمـ . اینجا چن تا قانون داره اگه پایه بودی بلینکــــ . _ اگه بی معرفت باشی لینکتـــ Delet میشه . _ کامنت خصوصــی تعطیــل ، من با کسی حرفـــ خصوصی ندارمـ . _ وا3 آپ هام تا جایی که بتونمـ خبر میدمـ . پ .ن من یه سرباز سپاه زد بازی ام و با ك30 هم شوخی ندارم پ با من در نیفتید آخر سر مخلص همه اونایی ك مثه خودم عشق زد بازی دارن tag:http://shinyboys.mihanblog.com 2017-12-17T01:59:33+01:00 mihanblog.com (((= 2014-01-29T21:18:02+01:00 2014-01-29T21:18:02+01:00 tag:http://shinyboys.mihanblog.com/post/80 Ghazal ((= iin veb dge 999999999999 up ((= iin veb dge 999999999999 up ]]> sakht migzare 2013-11-19T09:40:47+01:00 2013-11-19T09:40:47+01:00 tag:http://shinyboys.mihanblog.com/post/78 Ghazal وقتی نیستی برام وقت بیشتره /  همه آسون دورم ولی سخت میگذرهدانلود آهنگ سخت میگذره از سیجل و جی جی و لیتوdownloadاینم تکستش ادامه مطلب
وقتی نیستی برام وقت بیشتره /  همه آسون دورم ولی سخت میگذره
دانلود آهنگ سخت میگذره از سیجل و جی جی و لیتو

download

اینم تکستش ادامه مطلب


]]>
مهرادهیدن 2013-05-02T07:41:44+01:00 2013-05-02T07:41:44+01:00 tag:http://shinyboys.mihanblog.com/post/75 Ghazal                فول آرشیو مهراد هیدن مهراد خودش تنهایی  آهنگایی داره كه به جز 2تا از كارا بقیه تو سبك راك هستن(عالــــــــــــــــــــین) be omid todard  A Star In The Distanc Shabash Baroon Miad Every Time Fek kon Hame K*s Keshan Khafe Sho Let Me The Gift Khatte Man (Hidden Feat Khashayar-Afra-Erfan-Riveal                فول آرشیو مهراد هیدن

مهراد خودش تنهایی  آهنگایی داره كه به جز 2تا از كارا بقیه تو سبك راك هستن(عالــــــــــــــــــــین)be omid to

dard

  A Star In The Distanc


Shabash

Baroon Miad

Every Time

Fek kon

Hame K*s Keshan

Khafe Sho

Let Me

The Gift

Khatte Man (Hidden Feat Khashayar-Afra-Erfan-Riveal ]]>
دانلودالبوم.... 2013-04-27T10:34:15+01:00 2013-04-27T10:34:15+01:00 tag:http://shinyboys.mihanblog.com/post/73 Ghazal نگواهنگای اوناهمه شبیه ماس زدبازی یه دونست ازخزرتاخلیج فارس(100درصد)اینم دانلودالبوم اول زدبازیاهنگاش یکی ازیکی بهتره تازه سامانم هست یوووووهههههوووودیگه چی میخوایدانلودمن که عاشقشونمخععععععلللییی فشنگه یعنی اگه طرفدارزدبازی باشیواینودانلودنکنی بایدبری قبرستون یه بیل ببری زمینوبکنی بعدبری بخوابی توش بعدیه گلم بزاری سرقبرت مث تام وجری که وقتی سگه میوفته دنباله تام چجورخودشوکفن میکنه اینجوری دیهحالاهرجورخودت میدونی نگواهنگای اوناهمه شبیه ماس زدبازی یه دونست ازخزرتاخلیج فارس(100درصد)

اینم دانلودالبوم اول زدبازی


اهنگاش یکی ازیکی بهتره تازه سامانم هست یوووووهههههوووودیگه چی میخوای


دانلود

من که عاشقشونم


خععععععلللییی فشنگه یعنی اگه طرفدارزدبازی باشیواینودانلودنکنی
بایدبری قبرستون یه بیل ببری زمینوبکنی بعدبری


بخوابی توش بعدیه گلم بزاری سرقبرت مث تام وجری که وقتی سگه میوفته
دنباله تام چجورخودشوکفن میکنه اینجوری دیهحالاهرجورخودت میدونی

]]>
تفلدم مبالک 2013-04-23T08:09:42+01:00 2013-04-23T08:09:42+01:00 tag:http://shinyboys.mihanblog.com/post/72 Ghazal تولدتولدتولدم مبالک مبالک مبالک تولدم مبالک یووووووووهوووووووامروزتفلدمه بیاین جشن بگیریم کی پایست؟من   من من چهارپایم حالابیاین دنساینم اهنگ دست دست حالابیاین باباکرمکی عربی بلده؟؟حالاتکنو اینم باله دنس دنس دنس بیاوسط اهان دیگه بسه امروز3اردیبهش رفتم15سالگی120ساله شم ایشالا خخخخخخخخخنظرفراموش نشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

تولدتولدتولدم مبالک مبالک مبالک تولدم مبالک

یووووووووهوووووووامروزتفلدمه بیاین جشن بگیریم کی پایست؟من 

 من من چهارپایم

حالابیاین دنساینم اهنگ

دست دست

حالابیاین باباکرمکی عربی بلده؟؟حالاتکنو

اینم باله

دنس دنس دنس بیاوسط اهان made by Laiemade by Laie

دیگه بسه

امروز3اردیبهش

رفتم15سالگی

120ساله شم ایشالا خخخخخخخخخ

نظرفراموش نشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

]]>
فقط زدبازی! 2013-04-18T07:11:52+01:00 2013-04-18T07:11:52+01:00 tag:http://shinyboys.mihanblog.com/post/71 Ghazal یعنی تعصبم توحلق هرچی طرفدارزدبازیهدیروزبادوست صمیمیم که جونمم واسش میدم سرزدبازی دعوام شدیه چیزایی بش گفم که خودم هنوتوکفشم چه برسه به اونمیگفت چین همش فوش میدن بووووووق خجالات نمیکشن و.........منم عصاب خطیخطی رگبارفوشاروریختم سرش گفتم نمیفهمیبعدش همه بچه های کلاس شروع کردن به خوندن=اگه فوش میدادن به ماحرص میخوردیاگه مشکلی بودازمااسم میگفتیانگارموفقیت ماروارث میبردیخخخخخخخخخخخخخخخ اصن هم پشیمون نیستم یعنی تعصبم توحلق هرچی طرفدارزدبازیه

دیروزبادوست صمیمیم که جونمم واسش میدم سرزدبازی دعوام شد


یه چیزایی بش گفم که خودم هنوتوکفشم چه برسه به اون


میگفت چین همش فوش میدن بووووووق خجالات نمیکشن و.........


منم عصاب خطیخطی رگبارفوشاروریختم سرش گفتم نمیفهمی


بعدش همه بچه های کلاس شروع کردن به خوندن=

اگه فوش میدادن به ماحرص میخوردی


اگه مشکلی بودازمااسم میگفتی

انگارموفقیت ماروارث میبردی

خخخخخخخخخخخخخخخ اصن هم پشیمون نیستم

]]>
تولدت مبالک 2013-04-10T09:39:21+01:00 2013-04-10T09:39:21+01:00 tag:http://shinyboys.mihanblog.com/post/70 Ghazal سلللللللللللللللللللللااااااااااااااااااامروزی روزگاری بودتویکی اززروزهای نحس یه خربدنیااومدکه اسمش سماسبله این خرقصه ماالان15ساله شدهازاونحایی که من بااین خره دوستمتولدشومیخوام تبریک بگمیوووووووووههههههههههههوووووووتولد تفلوتفلتت مبالک مبالک مبالک تولدمبالک بیاشمعاروفوت کن 330سال رواعصاب باشی خخخخخخنه گلم شوخی کردم تولدت مبارک عشقم باتاخیرمطمن باش امسال دیه میام خواستگاریت غصه نخورخخخخخخ  تولدتـــــ مبارکـــ ایشالا یه سال دیگه پر از سلامتی داشته باشی زیر کامیون نری…سرطان نگیری ف سلللللللللللللللللللللااااااااااااااااااام

روزی روزگاری بودتویکی اززروزهای نحس یه خربدنیااومدکه اسمش سماس

بله این خرقصه ماالان15ساله شده

ازاونحایی که من بااین خره دوستم

تولدشومیخوام تبریک بگم

یوووووووووههههههههههههووووووو

تولد تفلوتفلتت مبالک مبالک مبالک تولدمبالک بیاشمعاروفوت کن

330سال رواعصاب باشی خخخخخخ

نه گلم شوخی کردم تولدت مبارک عشقم باتاخیر

مطمن باش امسال دیه میام خواستگاریت غصه نخورخخخخخخ

اس ام اس باحال برای تبریک تولد  www.taknaz.ir
 

تولدتـــــ مبارکـــ
ایشالا یه سال دیگه پر از سلامتی داشته باشی
زیر کامیون نری…سرطان نگیری
فلج نشی…سکته نزنی
درد بی درمان هم نگیری
کلا همه جوره بهت هیچ مرضی نرسه
بازم تولدت مبارک !!

 حالابیاین دنس اهان
باباسماقرش بده

اینم اهنگ

زدبازیم میخونه تولدمه سلامتی پدرم        که بردمنونوک قله

هل دادکه بپرم                                قول دادکه دخترم

شک نکن یه ذره ام                             که روزی میرسه که میگی من ازهمه اینابهترم


دوووووسسسسسسسسسستتتتتتتت دالم تولدت مبالک
]]>
تکست اهنگ 2013-04-09T09:06:52+01:00 2013-04-09T09:06:52+01:00 tag:http://shinyboys.mihanblog.com/post/69 Ghazal    سللللللام به همه دوستانبه خاطرمدتی که نبودم چندتاتکست تووووپ گزاشتم روشون کلیک کنییندستم کندتانوشتمشون نظریادتون نره                                                             &nbs    سللللللام به همه دوستان
به خاطرمدتی که نبودم چندتاتکست تووووپ گزاشتم روشون کلیک کنیین
دستم کندتانوشتمشون نظریادتون نره                                                                              
                             
  تکست اهنگ ساعت وایسه
 
                                        تکست اهنگ حاشیه بازی
                                                                   
                               
   تکست اهنگ مرسی کلی
 
                                           تکست اهنگ سیگارصورتی

                                     تکست اهنگ منتظربودن......

                                       تکست اهنگ مهدکودک

                                     تکست اهنگ نبایدوایسیم
 
             
  تکست اهنگ خودش میدونه خوبه

                                   تکست اهنگ نکنی باور

                                                     تکست چرابدی
 
                                           تکست دلم تنگ شده

                                      تکست تازه شروع زندگیمونه

                                  تکست اهنگ همه*** کشن
                                            تمست اهنگ let me

                      تکست اهنگ چونکه دیوونتم

                     
                                             تکست اهنگ the gift
                                                                                                      
                                   تکست اهنگ شهرتاریک

                                        تکست اهنگ گیتارکولی

                                        تکست اهنگmystoure eye ]]>
فریادازیاس 2013-03-09T10:57:06+01:00 2013-03-09T10:57:06+01:00 tag:http://shinyboys.mihanblog.com/post/68 Ghazal متن ترانه و شعر آهنگ فریاد از یاس میدونم که تو هم توی قلبت عقده هایی داری ، عقده هایی که اومدن از نقطه های تاریک تو مثل من دلت سوخت از نقره های داغی ، که حک کرده اسم مارو نقطه های یاغی الان ۱۲ شبه از صبح به پای کاری ، بازم روبرو شدیم با سفره های خالی این حرفا شدن فقط مشتی گفته های عادی ، تو هم پری از این همه حفره های مادی خیابونا پر از مشتی کاسب پست ، پر از آدمای محتاج کاسه به دست پر از آدمای خردمند و تحصیل کرده ، که زندگی انزوا رو بهش تحمیل کرده پر از آدمای سخت کوش کارگر ؛ که کاغذ فردای متن ترانه و شعر آهنگ فریاد از یاس

میدونم که تو هم توی قلبت عقده هایی داری ، عقده هایی که اومدن از نقطه های تاریک

تو مثل من دلت سوخت از نقره های داغی ، که حک کرده اسم مارو نقطه های یاغی

الان ۱۲ شبه از صبح به پای کاری ، بازم روبرو شدیم با سفره های خالی

این حرفا شدن فقط مشتی گفته های عادی ، تو هم پری از این همه حفره های مادی

خیابونا پر از مشتی کاسب پست ، پر از آدمای محتاج کاسه به دست

پر از آدمای خردمند و تحصیل کرده ، که زندگی انزوا رو بهش تحمیل کرده

پر از آدمای سخت کوش کارگر ؛ که کاغذ فردای روشن رو پاره کرد

پر از کسی که دنبال پول کلی گشت ، آخرم رسید به فروش کلیش

پر از اونا که سال ها خوندن درس های بدن ، نا امید گذاشتن از مرز های وطن

پر از بغضی که نترکید و اشک نشد ، پر از استعداد هایی که کشف نشد

پر از اون کسایی از خودی فریب خوردن ، بعد یه گوشه تک و تنها و غریب مردن

پر از ، پر از ، من ، تو ، قصه های درد ، بگو تو این لحظه از چی باید استفاده کرد

از فریاد همین که داد میزنم ، و میخونم و سکوتمو دار میزنم

من میمونمو صعودمو جار میزنم و بال میزنم به اوج قصه ها میپرم

از این به بعد حرف دلم رو فریاد میزنم ، و میخونم و سکوتم رو دار میزنم

من میمونمو صعودمو جار میزنم و بال میزنم به اوج قصه ها میپرم

پای حرف من بشین بگم چه ضجه ها کشیدم ، نسل ما چه دیدن قطره اشک ما چکیدن

مردمان بی غم درد مارو دیدن ، بی رحم تر شدن بد به حال میهن

چه باید کرد!  از کی شکایت کرد! از این سرنوشت بد که منو شکارم کرد

نه ! تقصیر از منه که بهش اجازه دادم ، فک میکردم یکی میاد واسه نجات آدم

غافل از اینکه قلب ها پر از ترکشه ، که باعث اینه که چشمای تو تر بشه

غافل از اینکه هر کسی گرفتار دردشه ، امیدوارم هر چی گره داره حل بشه

وقتی میبینی قیمت ها با قدم های هجومی پیش میرن به سمت رقم های نجومی

تو مجبوری که به سقوطت پا بدی چون که تو هنوزم اسیر حقوق ثابتی

یعنی تنها چیزی که  سمت تو سرازیره درده  که تمام وجود تورو سراسیمه کرده

بهم بگو تو این مسیر آیا چراغی میتونه که این راه رو روشن کنه پس چه راهی میمونه

فقط فریـــاد ! همین که داد میزنم و میخونم و سکوتم رو دار میزنم

من میمونم و صعودم رو جار میزنم و بال میزنم به اوج قصه ها میپرم

بیا با من دلو به دریا بزن ، حرف دلتو فریــاد بزن ، تو این تباهی تو این سیاهی اینه درمان درد

جدیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

اینم دانلودش

دانلود

]]>
عکس اززدبازی 2013-03-05T09:36:25+01:00 2013-03-05T09:36:25+01:00 tag:http://shinyboys.mihanblog.com/post/67 Ghazal                                                  فدای هیدن                                 &nbs

                                                 فدای هیدن

                                      

                                      

                                       

                                       

                                       

                                       
                                                                                     هههههههههههههههههههههههه

                                       

                                       

                                       

                                       

                                        امیدوارم خوشتون اومده باشه ]]>
بیوگرافی زدبازی=توووپ 2013-03-05T09:33:14+01:00 2013-03-05T09:33:14+01:00 tag:http://shinyboys.mihanblog.com/post/66 Ghazal رپ بچه ها نه تنها خوب روی ریتم می شینه بلکه زبون روزمره شون ( که فحش هم شاملش می شه) نقطه نورانی آهنگهاشونه. برخلاف خیلی ها که زندگی واقعیشون با حرفهاشون فرق می کنه، بین آهنگهای زدبازی و زندگیشون فاصله ای نیست. بچه ها از زندگی حاشیه ای تهران و لندن حرف می زنن ( اوخ اوخ لوشون دادم). - من سامان ویلسون ( Wilson ) هستم.- مهراد هیدن ( Hidden )- سهراب ام-جی ( MJ ) هستم.(سیاوش sijal در فرانسه دانشجو هستش و از بچگی با زدبازی رفیق شده و صداش تو آهنگها شنیده می شه ولی موقع این مصاحبه تو اتاق نبود !) رپ بچه ها نه تنها خوب روی ریتم می شینه بلکه زبون روزمره شون ( که فحش هم شاملش می شه) نقطه نورانی آهنگهاشونه. برخلاف خیلی ها که زندگی واقعیشون با حرفهاشون فرق می کنه، بین آهنگهای زدبازی و زندگیشون فاصله ای نیست. بچه ها از زندگی حاشیه ای تهران و لندن حرف می زنن ( اوخ اوخ لوشون دادم).

- من سامان ویلسون ( Wilson ) هستم.
- مهراد هیدن ( Hidden )
- سهراب ام-جی ( MJ ) هستم.
(سیاوش sijal در فرانسه دانشجو هستش و از بچگی با زدبازی رفیق شده و صداش تو آهنگها شنیده می شه ولی موقع این مصاحبه تو اتاق نبود !)

شما توی لندن درس می خونین؟

بعضی هامون آره، بعضی هامون نه! کنارش کار هم می کنیم.

آهنگ های زدبازی رو کجا ضبط کردین؟

مهراد: آهنگ ها خونه من ضبط شده به جز بعضی از اونها که از موسیقی امینم ( Eminem ) استفاده شده.

چرا اسم های مستعار انتخاب کردین و معنی اونها چیه؟

سامان (ویلسون): این مسئله از دبیرستان شروع شد. من با یکی از رفیقام به نام ممد ( محمد ) خیلی با هم جور بودیم. اون موهاش و قیافش شبیه بارت سیمپسون ( Bart Simpson ) بود. همه این رو سوژه می کردن و ما هم انقدر با هم جور بودیم که تصمیم گرفتیم دوتایی بشیم "ویلسون" ( به جای سیمپسون )

جریان "هیدن" چیه؟

مهراد: جریان خاصی نداره!

چرا اسم های فارسی انتخاب نکردین!؟ می خواستین ما رو حرص بدین؟ مثلاً جریان "ام-جی" چیه؟

سهراب: ام-جی مخفف کلمات Master Joint هستش! از اونجایی هم که خیلی ها می دونن من "سلطان دود" هستم این اسم رو انتخاب کردم. اسم ها رو هم خارجی انتخاب کردیم چون خارج از ایران هستیم دیگه!

شعر آهنگ ها رو خودتون تک تک می نویسین؟

مهراد: آره. خیلی ها فکر می کنن یک نفر از ما شعرها رو میگه. اما هر کدوم از ما هز قسمتی رو که قراره بخونه، خودش شعرش رو هم میگه.

ایده آهنگ "خلیج فارس" مال کی بوده؟

سامان: ایده من بوده. اما دوباره هر کسی شعر قسمت خودش رو گفته.

مهراد: ما اصولاً برای آهنگ ها اسم نمی ذاریم و اینها اسم هایی هستن که برای خودمون درست کردیم.

سهراب: این آهنگ ربطی به خلیج فارس نداره. فقط چون من توش میگم "زدبازی یدونست از خزر تا خلیج فارس" بهش می گیم "خلیج فارس". البته منظورم اینه که تو کل ایران ما یدونه ( تک ) هستیم!

یکی از خصوصیت های رپ ایرانی "رجز خونی" هست. جریان این چیه؟

سامان: رجز خونی کلاً قسمتی از موسیقی رپه. فرقی هم نداره ایرانی باشه یا خارجی. هر کسی توی این بازی سعی می کنه بگه که بهترینه. ما هم باور داریم که بهترینیم و همیشه اینو میگیم.

سهراب: رجز خونی اخطاری هست قبل از اینکه اتفاق بدی صورت بگیره. البته می تونه دروغ یا یه دستی هم باشه. ولی مال ما راست بوده!

مهراد: ما هیچ وقت نقشه نمی کشیم که چی بخونیم. اکثراً "زدبازی" عقیده های خودمونه و حرف هایی هست که خودمون دوست داریم بگیم. از روزی هم که شروع کردیم فقط برای خودمون می خونیم.

پس چرا آهنگ هاتون رو می ذارین روی اینترنت؟

سهراب: که بقیه هم گوش کنن!

مهراد: ما آهنگ رو روی اینترنت نذاشتیم!

سامان: قرار نبود از اول آهنگی روی اینترنت بره. روزی که این موضوع رو به خود من گفتن کلی تعجب کرده بودم!

"زدبازی" چطور شروع شد؟

مهراد: اول هر کسی توی برنامه خودش بود. من با سامان، در تهران توی دبیرستان آشنا شدم. اون موقع سامان شروع کرد به زبان فارسی متن آهنگ گفتن و بعد از یه مدت چند تا شعر روی آهنگ های ( ۵۰Cent ) خوندیم که خیلی جالب شد. بعد از یک مدت "زدبازی-۱" رو بیرون دادیم که روی آهنگ های ( D12 ) خونده بودیم. این آلبوم بود که توی اینترنت رفت و کلی دانلود شد.

سامان: ما اصلاً به خاطر دانلود و این چیزا کار نمی کنیم. چون دوست داریم این کار رو انجام می دیم و دانلود یک نوع آزمایشه تا بفهمیم از آهنگ هامون چقدر استقبال میشه.

گروه سنی شما چیه؟

سامان: تازه دارم میشم ۲۱ ساله.

مهراد: من تازه دارم میشم ۲۲.

سهراب: من تازه شدم ۲۰ ساله!

جریان این نسل و گروه سنی شما چیه؟ چون رپ ایرانی توی همین گروه سنی شما به وجود اومد.

مهراد: سبک اصلی من راک بود و ساز اصلیمم پیانو! ما هر کدوم سبک های خودمون رو داشتیم اما وقتی به هم رسیدیم تصمیم گرفتیم تا این سبک موسیقی رو ادامه بدیم.

معنی "زدبازی" چیه و از کجا ریشه گرفته؟

سامان: سال اولی که من به انگلستان اومدم زندگی سختی داشتم. اون موقع من بودم و یکی از رفیقام به نام سهراب (البته نه سهراب خودمون!) توی اون یه سال من و سهراب انقدر با هم بودیم که جریان زاخار (به معنی رفیق) پیش اومد. ما هر دفعه حال نداشتیم که این کلمه رو بگیم و به جاش می گفتیم "زد". مثلاً می گفتیم "چطوری زد؟"، "کجایی زد؟" خلاصه "زد بازی" بین من و این رفیقم بود.

شما اولین گروهی بودین که فحش رو توی آهنگ های رپ ایرانی آوردین. چطور شد که این کار رو کردین؟

مهراد: فحش جزو فرهنگ موسیقی رپه! وقتی شما با کسی دعوات میشه دیگه بر نمیگردی بگی "بی ادب چرا این کار رو میکنی؟ دیگه دوستت ندارم" !!! اینجوری که نمیشه! فحش یک جور رو راست بودنه. به نظر من همه باید یاد بگیرن که خودشون باشن.

سهراب: من خودم اینکاره هستم! به نظر من فحش در ایران فقط توی محیط خانواده بده! ولی هر کسی توی محیط مدرسه بره و ببینه، متوجه میشه که فحش مثل نقل و نبات از دهن بچه ها میاد بیرون و کسی براش مهم نیست و دیگه اون زشتی قرن پیش رو هم از دست میده. جدا از فرهنگ رپ غربی، توی فرهنگ خود ما، "ایرج میرزا" توی شعرهاش خیلی حرفهای رکیکی می زد و فحش می داد. پس نشون می ده فحش توی ادبیات ما با وجود اینکه زشته و همه جا نباید به کار برده بشه، وقتی با هنر آمیخته بشه جلوه بهتری پیدا بکنه.

سامان: رپ اصلاً درباره صحبت عامیانه است. یعنی همون صحبت هایی که تو روز آدم با دوستاش می کنه و فحش یک قسمت از اونه!

بچه ها در کل چند تا آهنگ با هم ضبط کردین؟

سامان: دقیق نمی دونم. تقریباً ۱۰ تا آهنگ اومده بیرون. چند تا هم ضبط کردیم که توی اینترنت نیست.

 


شما با هم چطور آشنا شدین؟

سامان: من و مهراد هم کلاسی بودیم. با سهراب هم توی یک مهمونی آشنا شدیم

دیگه خدایی نظر واجب شد

]]>
ضایع 2013-02-26T09:08:41+01:00 2013-02-26T09:08:41+01:00 tag:http://shinyboys.mihanblog.com/post/65 Ghazal وااااااااااااااااااااااااااییعنی دیروزیه ضایع بازی شددرحدبنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزبه معنای واقعی شرفم رفتای خداخدااین سامان ویلسونوخفه کنه بااین اهنگاش(اواشوخی کردم خدانکنه)ولی واقعابدبودخب حالا جریان=دیروزعین همیشه که بیکارم تونت گشت میزدم خب تااینجاخیلی عادیه وهیچ اتفاق خاصی نیوفتادهبعدتویه وبلاگی بودم درمورده زدبازی بودمنم که عین قحطی زده های زدبازی ندیده رفتم توشدیدم یه دانلودیه اهنگ ازسامان ویلسون وعشقم(مهرادهیدن)بودکه من نداشتمشتقریباهمه ی انگای زدبازی واااااااااااااااااااااااااایگریه
یعنی دیروزیه ضایع بازی شددرحدبنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز
به معنای واقعی شرفم رفت
ای خدا
خدااین سامان ویلسونوخفه کنه بااین اهنگاش(اواشوخی کردم خدانکنه)
ولی واقعابدبود

خب حالا جریان=
دیروزعین همیشه که بیکارم تونت گشت
میزدمComputer خب تااینجاخیلی عادیه وهیچ اتفاق خاصی نیوفتاده
بعدتویه وبلاگی بودم درمورده زدبازی بود
منم که عین قحطی زده های زدبازی ندیده رفتم توش
دیدم یه دانلودیه اهنگ ازسامان ویلسون وعشقم(مهرادهیدن)بودکه من نداشتمش
تقریباهمه ی انگای زدبازی رودارم حالااینونداشتم ذوق مرررررررگ شدم دیدمش

خب خلاصه دانلودش کردم ولی تاخواستم گوشش کنم میخواستیم بریم بیرون منم سریع زدم روفلش تاتوماشین گوش بدیم
توراهم انقدتعریف کردم انقدتعریف کردم انقدتعریف کردم که مامانم باکلمه ی زیبای خفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه شو
خفم کرد(اینم ابرازعلاقه ی مامان ما ماشالا)خب حالااهنگوگذاشتم توماشین تاشروع کردبه خوندن قیافه هادیدنی بود
قیافه من

قیافه مامانم
یعنینمیدونستم چیکارکنم که فقط اهنگ قطع شه not listening - New!نه میشدعوضش کردنه میشدزدجلویعنی سامان یه چیزایی میخوندکه هنگیدم خنثی
خب دیگه هیی خداروشکرمامانم اینطوری نبودکه گیربده ولی خودم ضایع شدم حالادانلودشوگذاشتم فقط پیشنهادمیکنم تنهاگوش بدین
خداکنه وبم فیلترنشه والا

                                                                                        

                                              دانلود آهنگ خیلی شاخ از سامان ویلسون که دیس به گروه آجیله با آهنگ سازی استاد هیدن


اول یه توضیحم بدم که چرا سامان این آهنگو داد بیرون: ببینین زاخارا یه گروه بودن به نام آجیلی که شیش با دختر بودن و دو تا مرد بودن. بعد اینا همش به زدبازی فحش می دادن. سامان و مهراد می گفتن اشکال نداره حسودیشون میشه. بعد آجیلی به فحش دادنشون ادامه دادن که سامان خیلی عصبانی شد و آهنگ دیس آجیلی رو داد بیرون(هی وای من)]]>
one direction 2013-02-12T09:14:40+01:00 2013-02-12T09:14:40+01:00 tag:http://shinyboys.mihanblog.com/post/64 Ghazal دانلوداهنگ kiss you و  از البوم جدید وان دی وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو منكه دارم میمیرم این اهنگ ها دزدكی اومده بیرون ولی شما بدون عذاب وجدان گوش بدین واقعا فوق العاده است                         دانلودkiss you دانلوداهنگ kiss you و  از البوم جدید وان دی وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو منكه دارم میمیرم این اهنگ ها دزدكی اومده بیرون ولی شما بدون عذاب وجدان گوش بدین واقعا فوق العاده است

                         دانلودkiss you]]>
عرفان وسوگند 2013-02-12T09:10:32+01:00 2013-02-12T09:10:32+01:00 tag:http://shinyboys.mihanblog.com/post/63 Ghazal دانلود آهنگ جدید عرفان و سوگند به نام منتظر(باحاله)                                                                    دانلود دانلود آهنگ جدید عرفان و سوگند به نام منتظر(باحاله)644c0c5823d9f9b32ebb607ce89b9b9e دانلود آهنگ جدید عرفان و سوگند به نام منتظر
                                                            
        دانلود ]]>
فول البوم زدبازی 2013-01-26T11:02:15+01:00 2013-01-26T11:02:15+01:00 tag:http://shinyboys.mihanblog.com/post/62 Ghazal شلااااااااااااااااااااامشطورین؟؟؟یه هفته نبودم ههههه خواهرم بدنیااومدیوههههههوقلبونشامروزفول البوم زدبازی روگذاشتم(دمم گررررررم) آلبوم زاخار نامه : ۰۱ Zedbazi – Tehran Maale Mane (Album Version).mp3 02 Zedbazi – Khodesh Midoone Khoobe.mpZedbazi – Chera Badi (Ft Hichkas).mp304 Zedbazi – Nabayad Vaysim.mp305 Zedbazi – Merci Kolli.mp306 Zedbazi – Mahdekoodak.mp307 Zedbazi – Nakoni Bavar (Ft Behzad Leito).mp308 ZedBazi – Cigare Soorati.mp309 Zedbazi – Delam Tang Shode.mp310 Zedbazi – Montaze شلااااااااااااااااااااام
شطورین؟؟؟یه هفته نبودم ههههه خواهرم بدنیااومدیوههههههوقلبونش
امروزفول البوم زدبازی روگذاشتم(دمم گررررررم)

آلبوم زاخار نامه :

۰۱ Zedbazi – Tehran Maale Mane (Album Version).mp3 02 Zedbazi – Khodesh Midoone Khoobe.mpZedbazi – Chera Badi (Ft Hichkas).mp3
04 Zedbazi – Nabayad Vaysim.mp3
05 Zedbazi – Merci Kolli.mp3
06 Zedbazi – Mahdekoodak.mp3
07 Zedbazi – Nakoni Bavar (Ft Behzad Leito).mp3
08 ZedBazi – Cigare Soorati.mp3
09 Zedbazi – Delam Tang Shode.mp3
10 Zedbazi – Montazer Boodan Kaarie Ke Bazi Vaghta Pesara Bara Dokhtara Mikonan (Ft Arash Dara).mp3

  

 


]]>